Kvarning


Kvarnar plast till ny recyclad råvara

I Hestra så kvarnar vi upp emballage, produktionsspill samt start och stoppklumpar.

Denna plast går tillbaka till plastindustrin i Sverige och Europa där man gör nya produkter av den, vi levererar i Big Bag.

Vi använder även detta som råvara i produktionen och vår strategi är att kunna produktifiera så mycket av inkommande plast som möjligt.